České dráhy
hlavní partner

FD ČVUT
akademický partner


České dráhy
partner

FD ČVUT
partnerPřehled příspěvků

ČD Muzeum Lužná u Rakovníka

Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka se již od roku 1999 zabývá údržbou a provozem historických kolejových vozidel, která po dlouhých letech ve službě dělají nyní radost železničním nadšencům i všem zájemcům o historii dopravy.

medailonek

Prezidentský vlak 2018

Národní technické muzeum ve spolupráci s národním dopravcem – Českými dráhami a se Železnicí Slovenské republiky připravili při příležitosti stého výročí založení Československé republiky unikátní projekt „Prezidentského vlaku“, který byl od 28. června do 3. září 2018 k vidění na tratích a nádražích České a Slovenské republiky.

fotogalerie

Nádraží Františka Josefa I.

V roce 1868 měla Praha dvě nádraží: Nádraží Státní dráhy na Novém Městě a nádraží České západní dráhy na Smíchově. Rychlý a bouřlivý rozvoj průmyslu, zájmy podnikatelů a ostatně i zájmy státu si ale vyžadovaly další rozšíření dosavadní železniční sítě. Bylo třeba spojit jednotlivé průmyslové oblasti s Prahou, propojit je navzájem a zapojit do sítě mezinárodní.

medailonek

Nádraží v Ašském výběžku

Ašský výběžek je označení výběžku českého území, které na úplném západě Čech vybíhá do území Německa. Ašský výběžek je také nazýván Ašsko. Mezi lety 1850-1960 tvořilo tzv. Zemský okres Aš a po 2. světové válce politický okres Aš.

medailonek

Klub modelářů železnic Brno I

Klub modelářů železnic Brno I sdružuje zájemce o železniční modelářství a železnici vůbec, bez ohledu na modelovou velikost, věk či vzdělání.

medailonek

Chornický železniční klub, z.s.

Účelem našeho klubu je podpora a propagace železniční dopravy v České republice, dokumentační a publikační činnost na poli železniční historie a záchrana železničních technických památek.

medailonek

Moduly Brno

Snaha o co největší přiblížení modelu železnice k realitě, ať už jde o vzhled stanic, vedení tratě, provozované soupravy i ztvárnění provozu, nás přiměla k tvorbě kolejiště složeného z jednotlivých napojitelných částí – modulů.

medailonek

Železniční muzeum Zlonice

Mašiny, vagóny, nádraží, depa, návěstidla, závory, koleje, výhybky a vše ostatní co se životem na železnici souvisí uvidíte v Železniční muzeum v Lisovicích, nedaleko Zlonic, severně od Slaného.

medailonek

Národní technické muzeum

Železniční sbírka NTM začala vznikat hned po založení muzea v roce 1908 a víceméně pravidelně se rozrůstala po celou dobu.

medailonek

Posázavský pacifik

Občanské sdružení Posázavský Pacifik, které vzniklo 21. dubna 1998 jako nezisková organizace, vás chce seznamovat se zajímavostmi kraje, ve kterém žijeme a ukázat krásy, tradice i současnost posázavské železnice a jejího okolí.

medailonek

Kniha Posázavský pacifik

Železniční trať, nesoucí v současných jízdních řádech číslo 212, se ve většině délky vine podél řeky Sázavy. Sevřená údolí se zachovalou přírodou a často minimálně osídlenými partiemi tak díky umu projektantů a stavitelů dala vzniknout železnici, která se u nás řadí k těm nejkrásnějším.

medailonek

Železniční modeláři ve Lhotě u Opavy

Kromě zájmové činnosti a stavby modelového kolejiště se naši členové snaží působit i v oblasti výchovně-vzdělávací a poznávací, kdy formou vedení a učení předávají zkušenostidětem a mládeži.

medailonek

Muzeum průmyslových železnic

Nezisková organizace zabývající se záchranou a obnovou parních, motorových a elektrických lokomotiv a dalších vozidel z úzkorozchodných tratí.

medailonek

Spolek železniční historie Martinice

Cílem spolku je propagace železniční stanice Martinice v Krkonoších a regionální tratě 042 Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou, zřízení muzea ve stanici a také záchrana a obnova zchátralých objektů v areálu stanice.

medailonek

Vagonářské muzeum

Návštěvník se zde může seznámit s vývojem dopravy od středověku až po vznik nejstarších železničních tratí.

medailonek

Železniční muzeum výtopna Jaroměř

Zveme Vás na návštěvu více jak 110 let staré výtopny parních lokomotiv. Vraťte se s námi do doby, kdy železnici vládla pára. V našem soukromém muzeu naleznete desítky exponátů.

medailonek

PSHŽD

Pardubický spolek historie železniční dopravy (PSHŽD) vznikl na konci roku 1990. Vznik předznamenalo přání několika lidí z pardubického depa, kteří se chtěli věnovat ve volném čase opravám historických vozidel.

medailonek

nahoru

tento web je provozován za přispění

Měření a regulace s.r.o.


© Staré železnice 2018

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?