České dráhy
hlavní partner

FD ČVUT
akademický partner


České dráhy
partner

FD ČVUT
partnerpřehled příspěvků

Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších


Cílem spolku je propagace železniční stanice Martinice v Krkonoších a regionální tratě 042 Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou, zřízení muzea ve stanici a také záchrana a obnova zchátralých objektů v areálu stanice. Hlavní a zásadní cíl spolku - vyhlášení železniční stanice Martinice v Krkonoších i s areálem stanice kulturní památkou České republiky - se za přispění mnoha pomocníků a institucí podařilo splnit a stanice i s jejím areálem byla vyhlášena dne 18. května 2016 kulturní památkou České republiky!

Naše plány do budoucna jsou:

Zajištění architektonicko - technické studie, která stanoví cílový stav vzhledu a funkčních vazeb stanice, a po odsouhlasení všemi dotčenými bude sloužit jako vodítko k její postupné revitalizaci.

Dlouhodobě pronajmout prostor bývalé nádražní restaurace, uvést ho do původního stavu, zřídit v něm klubovnu Spolku a muzeum železniční historie lokálky Martinice - Rokytnice.

V okolí stanice zřídit naučnou stezku, která z bezpečné vzdálenosti přiblíží veřejnosti jednotlivé technické unikáty - stavby a staniční zabezpečovací zařízení.

Dlouhodobě pronajmout bývalou vodárnu, zajistit stavební úpravy, opravit ocelové nýtované vodojemy, instalovat repliku parního čerpadla, opravit vodovod vedoucí k vodnímu jeřábu a obnovit tak jeho funkci. Bude to jedinečný funkční celek v České republice na trati s běžným provozem.

Dobrovolnou činností udržovat okolní zeleň a drobné stavby (propustky) v přijatelném stavu.

Dlouhodobě pronajmout bývalý strážní domek, který je v současné době v havarijním stavu. Objekt zrekonstruovat a zřídit v něm expozici života na vechtrovně. Ve spolupráci s obcí bude nutné zajistit samostatnou přístupovou cestu.

Zajistit propagaci kulturní památky, organizováním kulturních akcí (zajistili jsme v roce 2015 zastavení Legiovlaku při cestě po krajských městech – rekordní účast 2500 osob/den), nostalgických jízd, publikační činností. Ve spolupráci s okolními spolky budeme prezentovat technický unikát v zahraničí (Polsko, Německo,…).

Zajistit pro stanici vhodné historické vozidlo a ve spolupráci se společností KORID LK využít atraktivity památkově chráněné stanice k oživení provozu na lokálce, zejména z pohledu turistické dopravy.


Všeobecné kontakty

724 010 877

vstup na web
zpět na přehled

tento web je provozován za přispění

Měření a regulace s.r.o.


© Staré železnice 2018

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?