České dráhy
hlavní partner

FD ČVUT
akademický partner


České dráhy
partner

FD ČVUT
partnerpřehled příspěvků

Železniční muzeum Zlonice


V obci, které zasvětil obdivovatel železnice Antonín Dvořák svou první symfonii, se nachází muzeum zaměřené na průmyslové lokomotivy, nákladní vozy a zabezpečovací zařízení vyrobené do roku 1939. V něm lze vidět sbírku parních lokomotiv používaných v cukrovarském průmyslu, který v minulosti dominoval zdejšímu podřipskému regionu. Zajímavá je i historie vzniku muzea. V roce 1997 se Zlonice staly centrem oslav 115. výročí zahájení provozu na nejstarších podřipských lokálkách. Vedle jízd historických vlaků a výstavy lokomotiv byly ve dnech 16. až 24. srpna téhož roku poprvé veřejnosti představeny exponáty železniční zabezpečovací techniky několika soukromých vlastníků. Samostatná výstava pořádaná na rohu Nádražní a Tyršovy ulice v obytném domě č.p. 444 byla doplněna o modely a dobové fotografie. Veřejnost zaujala natolik, že se majitelé rozhodli ji využít jako první pravidelně přístupnou expozici, která se stane základem železničního muzea. Po nezbytné přepravě mobilních exponátů byl v roce 1998 nově veřejnosti zpřístupněn depozitář průmyslových lokomotiv a nákladních vozů. Postupné rozšiřování sbírek a restaurování exponátů vedlo k založení občanského sdružení Klub Železničního muzea Zlonice, které od své registrace 31. 12. 1998 koordinuje a podporuje činnost jeho členů v oblasti záchrany, uchování a předvádění technických památek.

Sbírkový fond, ve kterém jsou exponáty soustředěny, je zaměřen především na lokomotivy cukrovarských železnic, nákladní vozy a zabezpečovací zařízení vyrobené do roku 1939. Nejmladší exponáty z padesátých let minulého století doplňují sbírku tak, aby návštěvníkům komplexně přiblížila i postupné ukončení této etapy technického a společenského vývoje. Železniční muzeum je financováno zejména z prostředků členů klubu a ekonomickou podporu z veřejných rozpočtů má výhradně od městyse Zlonice. Stabilní exponáty byly do 26. 9. 2009 vystaveny ve výše uvedeném domě, lokomotivy a vozy ve zlonické výtopně a k ní přilehlých kolejích pronajatých od akciové společnosti České dráhy. Sezóna trvající od května do září je pravidelně zahajována slavnostními jízdami nostalgických vlaků nebo historického autobusu. Mimo to jsou konány příležitostné akce a oslavy výročí jednotlivých tratí. Spolupráce při oslavách mimo Zlonice napomáhá zviditelnění nejen samotného muzea, ale též obce v relativně vzdálených oblastech České republiky. V současné doby zahrnuje sbírkový fond zhruba 200 exponátů a souborů, z toho 7 lokomotiv a 10 vagónů normálního rozchodu a od roku 2004 též provozní přenosnou úzkokolejnou drážku o rozchodu 650 mm se dvěma motorovými lokomotivami a 20 vozy. K ní patří též neprovozní parní lokomotiva. K nejzajímavějším exponátům patří všechny tři, v České republice dochované, normálněrozchodné parní lokomotivy vyrobené firmou Orenstein & Koppel a staniční elektromechanické zabezpečovací zařízení Siemens & Halske z roku 1902. Svým zaměřením na dopravu v cukrovarech nabízí zlonické muzeum unikátní soubor, který jej řadí mezi přední sbírky přitahující množství návštěvníků nejen z České republiky, ale též z celé Evropy. V sobotu 24. 4. 2010 byla zprovozněna první expozice v novém areálu, do kterého jsou postupně sbírky muzea stěhovány. Ten se nachází v městyské části Lisovice v bývalém zemědělském areálu postaveném v roce 1848 zakladatelem klobuckého cukrovaru Kašparem Vopršalem, který následně vlastnil předseda vlády ČSR Jan Malypetr. V období muzejní sezony 2010 je proto provoz muzea omezen a jízdy úzkorozchodné dráhy jsou pořádány výhradně na objednávku. Oficiální zahájení pravidelného provozu nové malodráhy proběhne dne 14. 8. 2010.


otevírací doba

21. 4. - 28. 10. 2018

květen - červen / září - říjen
soboty, neděle a svátky

červenec - srpen
denně mimo pondělí 9:00 - 15:00

Každou poslední sobotu v měsíci otevřeno do 17 hodin.

všeobecné kontakty

728 957 315
zmzlonice@seznam.cz

vstup na web
zpět na přehled

tento web je provozován za přispění

Měření a regulace s.r.o.


© Staré železnice 2018

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?