České dráhy
hlavní partner

FD ČVUT
akademický partner


České dráhy
partner

FD ČVUT
partnerpřehled příspěvků

Posázavský pacifik


Občanské sdružení Posázavský Pacifik, které vzniklo 21. dubna 1998 jako nezisková organizace, vás chce seznamovat se zajímavostmi kraje, ve kterém žijeme a ukázat krásy, tradice i současnost posázavské železnice a jejího okolí. V dnešní době máme zhruba dvacet aktivních členů - většinou železničních nadšenců, z nichž většina pracuje v různých profesích na železnici.

Finanční prostředky na hlavní činnost sdružení jsou získávány vklady, členskými příspěvky, brigádnickou činností, případně sponzorskými dary a v neposlední řadě prostřednictvím dceřiné společnosti Posázavský Pacifik - doprava s.r.o. (více informací v samostatné sekci tohoto webu).

Dovolte, abychom Vám představili ve stručných bodech činnost našeho občanského sdružení a naše hlavní cíle:

* propagovat železniční dopravu v Posázaví a okolních regionech, především pak její historický význam, ale i její perspektivy do budoucna, jako fungující a ekologicky šetrný prostředek mobility obyvatelstva

* zachraňovat, renovovat a provozovat z historického hlediska významná železniční vozidla, která budou i do budoucna vytvářet obraz profilu vývoje techniky v železniční dopravě

* zabránit demolici vybraných významných železničních budov v našem okolí, podle možností je rekonstruovat , udržovat a využívat v oblasti turistiky a propagace železnice a její historie

* organizovat jízdy zvláštních, nostalgických, výletních a turistických vlaků v motorové i parní trakci pro skupiny zájemců a v rámci příležitostných akcí a sezónních jízd i pro širokou veřejnost

* ve spolupráci s nadacemi organizovat výlety pro handicapované děti

* spolupracovat s filmovými štáby při točení historických filmů a dokumentárních snímků

* aktivně se podílet na rozvoji turistického ruchu v Posázaví

* zapojit se do programu mikroregionu Posázaví.

V oblasti kolejových vozidel (lokomotiv a vozů) máme již za sebou několik významných počinů. Po začátku činnosti našeho sdružení jsme v horizontu zhruba pěti let představovali v Posázavském regionu velmi významný exponát NTM parní lokomotivu 434.0170 jako neprovozní, výstavní exponát. V průběhu naší činnosti jsme odkoupením zachránili před šrotací již několik hnacích vozidel motorové trakce. Jsou to lokomotivy T211.069, T435.003, T435.0108, T435.0114, T435.0509 a T478.2006 a motorový vůz M262.045. Z již více jak dvou desítek tažených vozidel jmenujme především přípojné vozy Balm, vozy Bam, několik poválečných osobních vozů Biz a další vozy včetně historických vozů služebních i nákladních. Výsledků naši činnosti je mnohem více ;)


Všeobecné kontakty

Lumír BĚHAL - 777 170 666
Dana LIŠKOVÁ - 777 262 075

posazavsky.pacifik@seznam.cz

vstup na web
zpět na přehled

tento web je provozován za přispění

Měření a regulace s.r.o.


© Staré železnice 2018

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?