České dráhy
hlavní partner

FD ČVUT
akademický partner


České dráhy
partner

FD ČVUT
partnerpřehled příspěvků

Pardubický spolek historie železniční dopravy


Spolek od počátku 90. let sbíral a soustřeďoval různé drobné železniční artefakty. Myšlenka zřídit Museum vznikla na konci 90. let, kdy se PSHŽD rozhodl zřídit pro tyto artefakty stálou expozici. Vytipována byla budova bývalé vodárny na nádraží Rosice n. L. V roce 2000 se podařilo získat objekt do užívání a začala rozsáhlá oprava budovy svépomocí. Nejprve bylo nutné budovu vyklidit od pozůstatku osídlení bezdomovci. Následovalo statické zajištění, postupné opravy všech střech a omítek. Vodárna dostala renovovaná dřevěná okna, novou elektroinstalaci, systém vnějšího odvodnění, odstranění náletových dřevin a byla provedena důkladná oprava podlah. Poprvé se Stálá expozice PSHŽD představila na podzim 2001 při oslavách 130. výročí tratě Pardubice – H. Brod. Součástí Musea se postupně stala i zahradní železnička LGB příležitostně provozovaná v prostoru vedle budovy. Od roku 2013 se postupně buduje i parková železnice s možností přepravy osob. Detašovaná expozice ve Slatiňanech ukrývá několik zajímavých exponátů a je zpřístupněna několikrát ročně v době pobytu historických vlaků nebo na objednávku

Historii městské dopravy se začal spolek věnovat od roku 1997, kdy získal trolejbus 9Tr č. 353 a později i další vozidla MHD. Jeho zprovoznění proběhlo v roce 1998. V rámci rozšíření parku vozidel MHD byl v roce 2003 získán trolejbus Škoda-Sanos č. 329 ze Zlína. Později přibyl vlek B40, jehož oprava byla zahájena v roce 2014.

Spolek, kromě Musea, provozuje a pořádá jízdy historických motorových vozů M131.1, historických trolejbusů, pořádá oslavy výročí tratí, výstavy, výměnná setkání modelářů. Provádí opravy, údržbu a renovace historických vozidel, exponátů a budovy Musea. Jen pro zajímavost v letech 1992 – 2014 spolek uspořádal cca 600 akcí spojených s prezentací vozidel nebo exponátů Musea. Tradice výměnných setkání pro železniční modeláře sahá v Pardubicích do roku 1983, přičemž PSHŽD tato pořádá od podzimu 1995.

Naše činnost by nebyla možná bez podpory Českých drah, a.s., a Dopravního podniku města Pardubice a.s., kterým tímto děkujeme. Dále musíme poděkovat statutárnímu městu Pardubice, městskému obvodu Pardubice VII, Pardubickému kraji, městu Slatiňany a mnohým dalším za významnou podporu v našich aktivitách.


všeobecné kontakty

pshzd@email.cz

vstup na web
zpět na přehled

tento web je provozován za přispění

Měření a regulace s.r.o.


© Staré železnice 2018

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?